Welkom op de site van Psychotherapie Sint Franciscus

Psychotherapie Sint Franciscus staat voor een diepgaande behandeling van uw psychische problemen. De praktijk is speciaal gericht op mensen die vanuit het perspectief van hun Rooms-Katholieke geloof aan hun psychische moeilijkheden willen werken. De benadering is persoonlijk en vindt plaats in een rustige, huiselijke sfeer. Er is geen wachtlijst.

Drie draden

Mijn werkwijze zou je een vlechtwerk van drie draden kunnen noemen. Allereerst de psychotherapeutische draad. Deze staat voor een degelijke diepte­psycho­logische benadering, waarbij het heden het uitgangs­punt is en het verleden en de toekomst regelmatig ter sprake komen. Dan is er de spirituele draad. Hier gaat het om een voortdurend zoeken naar de ‘stem’ van de Geest in de therapie. Dit op basis van de praktijk en inzichten van enige grote katholieke kloosterordes. Ten slotte de filosofische draad, die er is om inge­wik­kelde problemen helder uiteen te rafelen en, als het zinvol is, de levenswijsheid van toonaangevende (christelijke) wijsgeren te hulp te roepen.

Radioprogramma’s

Gé Pellikaan is een aantal maal te beluisteren geweest op Radio Maria. Deze radioprogramma’s zijn hier terug te beluisteren.
 
Drs. Gé Pellikaan • Wagnerplein 18 • 5384 CV  Heesch • 06 - 140 580 49 • info@psychotherapiesintfranciscus.nl
Franciscus van Assisi
Sint Franciscus beseft heel intens wat het is schepsel te zijn. Echte communicatie gebeurt voor hem vooral van schepsel tot schepsel. Broederschap en naastenliefde komen hier logisch uit voort. Franciscus weet van de diepe samenhang tussen de Schepper, het schepsel en de Kerk. Zijn leven is een voortdurend en geleidelijk proces van verandering en zelfontdekking geweest. Ken u zelf, schepsel.